Maskinskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en maskinskada?

Om ert företag drabbats av en maskinskada ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 8 562 067 37) och anmäler skadan. Det går även att anmäla skadan online.

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

För att Moderna ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt behöver vi utöver skadeanmälan ha följande underlag från er:

  • ifylld reparatörsrapport från behörig fackman – det är viktigt att det framgår vad som orsakat skadan, omfattning av skadan samt ålder på maskinen. Använd gärna Modernas reparatörsrapport.
  • kopia av hyres- eller leasingavtal och tillhörande villkor (vid skada på hyrd eller leasad maskin)
  • offert på reparation eller återställande av skadad maskin
  • underlag på reparation om maskinen redan är reparerad (faktura eller kostnadsförslag)

Så här hanterar vi er maskinskada

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning och hur den kommande reparationen ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

Det är alltid ni som försäkringstagare som står som beställare till dessa arbeten, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldig för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte denna.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.