Bärgning

Integritetspolicy

Hur anmäls en skada?

Ring vår bärgningsjour på 0771-506 500 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 771 506 500). De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. 

Det krävs dock att ni minst har halvförsäkring för ert fordon för att denna kostnad ska ersättas.

Kontakta skadeavdelningen för företagsfordon

Telefon: 0200 - 21 21 20 dygnet runt

Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): +46 8 562 067 37
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm