Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Brandskada

Har ni anlitat bärgning?
Är skadan polisanmäld?

Polisanmälan

Grunduppgifter

Vem är det som anmäler skadan?

Vem är det som äger fordonet?

Uppgifter om hur du vill ha ersättningen betald ( tex. stilleståndsersättning )

Kontaktuppgifter till försäkringstagaren

Kontaktuppgifter till person som anmäler skadan

Sammanfattning

Jag intygar att uppgifterna stämmer: