Maskinskada

Integritetspolicy

En maskinskada kan vara en skada på många olika delar och komponenter på ert fordon. Ni har möjlighet till ersättning om ni har minst halvförsäkring för ert fordon. Begränsning finns på antal körda mil och ålder, se ditt försäkringsbrev för mer information.

Hur anmäls en skada?

Har ni behov av bärgning?

Vid behov av bärgning ring vår bärgningsjour på telefon 0771-506 500 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 771 506 500). De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. 

Så här hanterar vi er skada

När vi fått in skadeanmälan får ni kontaktuppgifter till er personlige skadereglerare samt ett referensnummer som ni anger i kontakten med oss. Ni får då besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Exempelvis kommer ni att få kontakta en verkstad för skadebesiktning. Använd gärna Moderna Försäkringars verkstadssök för att hitta en verkstad nära er.

Kontakta skadeavdelningen för företagsfordon

Telefon: 0200 - 21 21 20 dygnet runt

Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): +46 8 562 067 37
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm