Parkeringsskada

Integritetspolicy

Parkeringsskador ersätts av Trafikförsäkringsföreningen

Parkeringsskador och andra skador orsakade av okända parter ersätts av Trafikförsäkringsföreningen men regleras av försäkringsbolagen. För att får ersättning måste du kunna påvisa att skadan orsakats av annat motordrivet fordon som smitit från platsen. Skadan måste ha inträffat i Sverige.

Försäkringsbolaget reglerar skadan oavsett om ni har vagnskada eller inte och kontaktar sedan Trafikförsäkringsföreningen för ersättning. Ni hittar mer information på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.

Polisanmälan ska göras genom att kontakta polisen på 114 14. 

Vid skadeanmälan behöver vi följande underlag

För att Moderna ska kunna reglera skadan på snabbaste och enklaste sätt behöver vi förutom skadeanmälan exempelvis följande underlag:

  • Polisrapport
  • Foton på fordonet och från skadeplatsen
  • Kontaktuppgifter till vittne. Har du något vittne som antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des. Det kan också ha betydelse om ett vittne intygar att det till exempel funnits hjulspår på platsen, glas­splitter eller andra delar från ett påkörande fordon.

Hur anmäls en skada?

Anmälan för parkeringsskada gör ni enklast genom att fylla i en skadeblankett  och skicka till:

Motorskador Företag
FE 374
106 56 Stockholm

Eller via e-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se

Det går även att göra en skadeanmälan genom att ringa oss på 0200-21 21 20 (befinner du dig utomlands ringer du +46 8 562 067 37)

Vid behov av bärgning ring vår bärgningsjour på telefon 0771-560 500 (befinner du dig utomlands ringer du +46 771 506 500). De ordnar med bärgning till närmaste lämpliga verkstad. 

Kontakta skadeavdelningen för företagsfordon

Telefon: 0200 - 21 21 20 dygnet runt

Moderna Skadejour (för skador som inträffat utomlands): +46 8 562 067 37
E-post: motorskador.foretag@modernaforsakringar.se
Moderna Försäkringar Företag & Industri
FE 374, 106 56 Stockholm