Transportör- och speditöransvar

Integritetspolicy

En transportör- och speditöransvarsförsäkring omfattar det lagliga ansvaret som en transportör/speditör har för omhändertaget gods vid transport på väg, till sjöss eller vid flyg. Ansvaret regleras enligt olika lagar och konventioner beroende på hur transporten har gått.  Ersättning lämnas endast vid vållande, det finns omfattningsbegränsningar samt beloppsbegränsningar baserat på godsets vikt.

Att tänka på

 • Det är ägaren av godset (varuägaren) som måste besluta om vad som ska göras med det skadade godset. Meddela därför varuägaren om skadehändelsen och invänta instruktioner.
 • Begränsa skadans omfattning om det är möjligt. Skäliga räddningskostnader har ni möjlighet att få ersättning för ur er försäkring.
 • Vid skada eller förlust - underrätta Moderna Försäkringar omedelbart. 

Hur anmäls en skada?

För att kunna reglera skadan på bästa sätt behöver vi få in en ifylld skadeanmälan. Viktiga uppgifter är till exempel:

 • avtalade ansvarsbestämmelser
 • när reklamerade varuägaren att godset var skadat?
 • reklamation till eventuell undertransportör
 • handelsfaktura
 • ersättningskrav
 • bilder/besiktningsrapport
 • fraktsedel
 • vikt på det skadade godset
 • är godset totalskadat eller finns restvärde?
 • destruktionsintyg (om godset är kasserat)
 • var finns godset idag?
 • polisanmälan vid stöld eller förlust

Ni anmäler enklast skadan med vårt skadeformulär som e-mailas till cargoclaims@modernaforsakringar.se eller genom att ringa oss på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 8 562 067 37).

Claim form in English

Notification of cargo claims can be made using this form. which is then e-mailed to cargoclaims@modernaforsakringar.se.

Vår skadehantering

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på cargoclaims@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.