Olycksfall

Grundläggande information

Information om skadelidande

Är den skadelidande anställd hos försäkringstagaren?
Bankgiro/plusgiro

Om olycksfallet

Är skadan anmäld till AFA?
Har skadan inträffat under arbetstid?
Har den skadade kroppsdelen tidigare varit utsatt för skada eller sjukdom?
Har läkarbehandlingen avslutats?
Befaras invaliditet?
Finns olycksfallsförsäkring?
Har skadan anmälts dit?

OBS!
Information beträffande läke- och tandskadekostnader vid olycksfall
Försäkringen är en komplettering till samhällets skydd, därför gäller följande:

Läke- och resekostnader till och från läkare: vänd dig alltid i första hand till vårdgivare (vårdcentral/sjukhus) med förfrågan om ersättning. 
Insänd därefter ersättningsbevis i original till Moderna Försäkringar - Företag & Industri, FE 374, 106 56, Stockholm. Alla kostnader som inte ersätts av vårdgivare skall styrkas med originalkvitto.

Tandskadekostnader: Barn och ungdomar har till och med det kalenderår de fyller 19 år rätt till gratis, regelbunden och fullständig tandvård hos folktandvården. Därför skall inte något tandläkarintyg sändas till Moderna.

Skadekostnader

Bekräfta och skicka