Patientskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en patientskada?

Använd i första hand vårt webformulär för snabbare och effektivare skadehantering, genom att klicka här.

Annars kan ni använda en blankett som ni hittar här. Blanketten e-mailas till foretagsskador@modernaforsakringar.se eller postas till: 

Moderna Försäkringar
FE 380
106 56 Stockholm

Vår skadehantering

Om ni använder vårt webformulär skickas bekräftelse via mejl till er i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om ert tillfälliga skadenummer.

I övrigt kommer vi att kontakta er efter att registreringen av ärendet är gjort.

Efter registrering kommer ärendet att regleras av vår personskadeavdelning. Vid eventuella frågor i ett specifikt ärende kontakta: foretagsskador@modernaforsakringar.se

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.