Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Rån

Grundläggande information

Är ni redovisningsskyldig?
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Om rånet

Specifikation - stulna eller skadade föremål

Äger någon annan egendomen?
Omfattas rånet av någon annan försäkring?

Bekräfta och skicka