25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Rån

Grundläggande information

Är ni redovisningsskyldig?
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Om rånet

Specifikation - stulna eller skadade föremål

Äger någon annan egendomen?
Omfattas rånet av någon annan försäkring?

Bekräfta och skicka