Pågående driftstörning: Just nu har vi tekniska problem med vår telefoni. För skadeanmälan anmäl din skada online på vår webb eller Mina Sidor. 

Rån

Grundläggande information

Är ni redovisningsskyldig?
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Om rånet

Specifikation - stulna eller skadade föremål

Äger någon annan egendomen?
Omfattas rånet av någon annan försäkring?

Bekräfta och skicka