Rån

Grundläggande information

Är ni redovisningsskyldig?
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Om rånet

Specifikation - stulna eller skadade föremål

Äger någon annan egendomen?
Omfattas rånet av någon annan försäkring?

Bekräfta och skicka