• Skadan åtgärdas

    Efter att vi klarlagt vad som inträffat och kommit fram till hur vi ska gå vidare i ärendet påbörjar vi skadehanteringen. Mindre och enklare skador hanteras ofta i en första kontakt, i andra fall behövs kompletteringar i form av kvitton eller fakturor och ibland behöver en skada besiktigas för att avgöra exempelvis skadans omfattning och hur en kommande sanering eller reparation ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

    Utifrån de samlade uppgifterna gör handläggaren sedan en bedömning av vad nästa steg är för att komma vidare i ärendet och informerar er om detta.

    Tänk på att det alltid är ni som försäkringstagare som ska stå som beställare gentemot till exempel entreprenör när er egendom skadats och att alla fakturor ställs ut till er. Detta är viktigt bland annat för att ni ska omfattas av garantier.