• Vi avslutar skadan

    När reparation, återköp eller ansvarsutredning är färdig och alla underlag inkommit till Moderna går vi igenom material och omständigheter, sammanställer och betalar ut ersättning med avdrag för självrisk och eventuella åldersavdrag. Efter detta avslutar vi ärendet.