Varuförsäkring

Integritetspolicy

En varuförsäkring är en objektsförsäkring som ägare av gods tecknar under transport av godset. Försäkringen ersätter sakskador eller förlust som uppstår under transport oavsett vållande.

Att tänka på

 • Undersök alltid godset och emballaget vid mottagandet. Kontrollera kvantiteten mot fraktsedel.
 • Om godset är skadat - gör en notering på fraktsedeln samt fotografera det skadade emballaget/godset
 • Oavsett om skadan/förlusten upptäcks vid utlämningen av godset eller senare, skriv till transportören och håll dem ansvariga (reklamation)
 • Reklamation till transportören ska göras omgående om skadan är synlig, i annat fall gäller:
  • Vid sjötransport senast 3 dagar efter lossningen
  • Vid landtransport senast 7 dagar efter mottagandet
  • Vid flygtransport senast 7 dagar efter mottagandet
 • Vid skada eller förlust - underrätta Moderna Försäkringar omedelbart.
 • Returnera inte, sälj inte, reparera inte skadat gods utan att först kontakta Moderna.
 • Försök att begränsa skadan genom att vidta lämpliga åtgärder. Skäliga räddningskostnader har ni möjlighet att få ersättning för ur er försäkring. 

Hur anmäls en skada?

För att kunna reglera skadan på bästa sätt behöver vi få in en ifylld skadeanmälan. Viktiga uppgifter är till exempel:

 • leveransvillkor/Incoterms
 • vikt på det skadade godset
 • handelsfaktura
 • fraktsedel
 • fraktfaktura
 • reklamation till transportören/speditören
 • bilder som visar omfattningen av skadan
 • restvärde
 • reparationskalkyl (om reparation är möjlig)
 • destruktionsintyg (om godset är kasserat)
 • polisanmälan vid stöld eller förlust

Ni anmäler enklast skadan online. Ni kan även fylla i vårt skadeformulär eller ringa oss på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 8 562 067 37).

Claim form in English

Notification of cargo claims can be made using this form. which is then e-mailed to cargoclaims@modernaforsakringar.se.

Vår skadehantering

När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller e-mailar oss på cargoclaims@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.