Vattenskada

Integritetspolicy

Hur anmäls en vattenskada?

Har ni drabbats av en vattenskada ringer ni oss så snart som möjligt på 0200-21 21 20 (befinner ni er utomlands ringer ni +46 8 562 067 37 ). Det går även att anmäla skadan online.

Behövs akuta åtgärder?

Om ni råkat ut för en vattenskada är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek. Vid akuta läckage, kontakta omgående rörmokare för provisoriska åtgärder. För att bedöma skadeomfattningen kan våra entreprenörer kontaktas. Ange att det gäller en skada hos Moderna Försäkringar för att få vårt avtalspris.

Så här tar vi hand om er vattenskada

 • Inledningsvis behöver vi få in en fuktrapport för att kunna påbörja skaderegleringen. Om fuktrapport saknas är det viktigt att vi får in uppgifter från er så som 

  • skadeorsak och skadeomfattning
  • vad som läckt och varför det har läckt
  • skadeomfattningen - dokumentera med bilder innan eventuell demontering och rivning
  • planskiss där skadans omfattning är markerad och rummens längd, bredd och höjd är angivna
  • ålder på skadade ytskikt
  • eventuellt åtgärdsförslag där material och arbete framgår
  • om det är en hyreslokal som drabbats behöver vi en kopia av hyreskontraktet. I hyreskontraktet framgår om det är ni som hyresgäst (via er försäkring) eller fastighetsägaren som ska betala reparationen
  • egen specificerad uppställning över skadad egendom. Vårt excel-formulär kan användas för att underlätta detta.
 • För att kunna reglera skadan på bästa sätt behöver vi bland annat utreda

  • om händelsen omfattas av försäkringen
  • att återställandekostnaden blir rimlig
  • hur kostnader ska fördelas mellan er och en eventuell fastighetsägare
  • vilken ersättning ni har rätt till
  • vad och vem som har orsakat skadan (för att eventuellt kunna kräva tillbaka ersättning).

  Ibland kan vi vilja göra besök på plats för hanteringens skull. Då kan vi även ställa ytterligare frågor kring händelsen. Ju fler uppgifter vi har i ärendet desto lättare och smidigare blir hanteringen. 

 • När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

  Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning och hur den kommande reparationen ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

  Det är alltid ni som försäkringstagare som står som beställare till dessa arbeten, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldig för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte denna.

  Innan arbetet med återställande påbörjas vill vi att den som ska återställa skadan kontaktar oss med en kostnadskalkyl.

  Vi kan ge er råd och också erbjuda möjligheter till skadeförebyggande åtgärder i samarbete med NOKAS.

Kontakt och mer information

Har ni några frågor kontaktar ni er personlige skadereglerare eller ringer oss på 0200 21 21 20 eller mailar oss på foretagsskador@modernaforsakringar.se. Ange alltid ert referensnummer vid kontakt med oss.