• 3. Vi åtgärdar er skada

    När vi fått in skadeanmälan kommer ni få kontaktuppgifter till er personliga skadereglerare samt referensnummer ni anger i kontakten med oss. Vi kommer då också lämna besked och instruktioner om hur hanteringen av just er skada kommer att gå till framöver.

    Ibland behöver skadan besiktigas för att avgöra skadans omfattning och hur den kommande reparationen ska gå till. Behövs detta sänder Moderna en besiktningsman till er.

    Det är alltid ni som försäkringstagare som står som beställare till dessa arbeten, bland annat för att garantier ska gälla för arbetet. Är ni redovisningsskyldig för mervärdeskatt (moms) ersätter försäkringen inte denna.

    Innan arbetet med återställande påbörjas vill vi att den som ska återställa skadan kontaktar oss med en kostnadskalkyl.

    Vi kan ge er råd och också erbjuda möjligheter till skadeförebyggande åtgärder i samarbete med NOKAS.