• 1. Fuktrapport

  Inledningsvis behöver vi få in en fuktrapport för att kunna påbörja skaderegleringen. Om fuktrapport saknas är det viktigt att vi får in uppgifter från er så som 

  • skadeorsak och skadeomfattning
  • vad som läckt och varför det har läckt
  • skadeomfattningen - dokumentera med bilder innan eventuell demontering och rivning
  • planskiss där skadans omfattning är markerad och rummens längd, bredd och höjd är angivna
  • ålder på skadade ytskikt
  • eventuellt åtgärdsförslag där material och arbete framgår
  • om det är en hyreslokal som drabbats behöver vi en kopia av hyreskontraktet. I hyreskontraktet framgår om det är ni som hyresgäst (via er försäkring) eller fastighetsägaren som ska betala reparationen
  • egen specificerad uppställning över skadad egendom. Vårt excel-formulär kan användas för att underlätta detta.