• 2. Vi utreder händelseförloppet

  För att kunna reglera skadan på bästa sätt behöver vi bland annat utreda

  • om händelsen omfattas av försäkringen
  • att återställandekostnaden blir rimlig
  • hur kostnader ska fördelas mellan er och en eventuell fastighetsägare
  • vilken ersättning ni har rätt till
  • vad och vem som har orsakat skadan (för att eventuellt kunna kräva tillbaka ersättning).

  Ibland kan vi vilja göra besök på plats för hanteringens skull. Då kan vi även ställa ytterligare frågor kring händelsen. Ju fler uppgifter vi har i ärendet desto lättare och smidigare blir hanteringen.