Skyddsklasser - Inbrott

Ett bra inbrottsskydd skall inte bara försvåra inbrott utan också avskräcka från inbrottsförsök och försvåra bortförande av stöldgods. Kravet på inbrottsskydd varierar efter den försäkrade egendomens värde, begärlighet och lokalens belägenhet. Tre nivåer fnns på kraven – de rubriceras som skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 är det högsta kravet, och som gäller för verksamheter som vill försäkra egendom som är mer stöldbegärlig än annan. Skyddsklassbroschyrerna hittar du nedan.

Skyddsklass 1
Skyddsklass 2
Skyddsklass 3