25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Integritetspolicy

Skyddsklasser - Inbrott

Ett bra inbrottsskydd ska både avskräcka från inbrottsförsök, försvåra själva inbrottet och hindra att stöldgods tas med. Kravet på ett inbrottsskydd påverkas av den försäkrade egendomens värde, begärlighet och lokalens begärlighet.

Det finns tre nivåer – skyddsklass 1, 2 och 3 där skyddsklass 3 har det högsta kravet. Skyddsklass 3 gäller för verksamheter som vill försäkra egendom som är mer stöldbegärlig än annan egendom. Skyddsklassbroschyrer finns nedan.