Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Är inte barnen redan försäkrade via förskolan och skolan?

Barnet är försäkrat via skolan och förskolan men bara till en viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och på väg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Kommunens eller skolans försäkring täcker oftast också bara skador som sker vid en olycka, alltså inte skador på grund av sjukdom. Med Modernas barnförsäkring får du ersättning både vid olycksfall och sjukdomsfall.