Varför behöver jag teckna en barnförsäkring?

En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt men när det kommer till allvarligare skador med bestående skador genom livet kan en försäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt.

Dessutom täcker kommunens barnförsäkring enbart skador på grund av olycka, alltså inte skada på grund av sjukdom.

Om ditt barn t.ex blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet så kan man få omvårdnadsbidrag av samhället men oftast motsvarar inte det en inkomst - därför kan det vara bra att ha en försäkring som betalar ut mer i ersättning.