Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Varför behöver jag teckna en barnförsäkring?

En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt, men när det kommer till allvarligare eller bestående skador genom livet kan en försäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt.

Dessutom täcker kommunens barnförsäkring enbart skador på grund av olycka, alltså inte skada på grund av sjukdom.

Om ditt barn t.ex blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet kan du få omvårdnadsbidrag av samhället. Oftast motsvarar dock inte bidraget en inkomst, och därför kan det vara bra att ha en försäkring som betalar ut mer i ersättning.