Assistans

Om du råkar ut för driftstopp som kräver reparation längre än en timma (vid t.ex. punktering) täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

Självrisk: 0 kr.