Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Hyrbil

Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag, under max 60 dagar.

Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.