Trafikolycksfall och krishjälp

Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse efter trafikolycka. Det gäller alla som färdas i bilen och råkar ut för personskada.

Självrisk: 0 kr.