Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Trafikolycksfall och krishjälp

    Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts eventuella behandlingskostnader och sjukhusvistelse.

    Självrisk: 0 kr