Trafikolycksfall och krishjälp

Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts bland annat eventuell medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse.

Självrisk: 0 kr.