Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Måste jag ha en försäkring på bilen?

Enligt lag måste du som minst ha en trafikförsäkring på en bil som är i trafik. Det är viktigt att försäkringen tecknas på den person som är bilens ägare och som oftast kör bilen.

Om du saknar försäkring på bilen kommer du att behöva betala en avgift till Trafikförsäkringsföreningen för varje dag som bilen är oförsäkrad.