Vilken bilförsäkring ska jag välja?

Trafikförsäkringen täcker personskador och skador på annans bil eller egendom. Här har du inget skydd för din egen bil. Trafikförsäkring är en minimiförsäkring som är obligatorisk enligt lag.

Halvförsäkringen täcker trafikolyckor, stöld, brand, glas, räddning och rättsskydd. För vissa nyare bilar som inte körts så långt täcker den även maskinskada.

Helförsäkringen täcker även vagnskada. Utöver det som ingår i trafik- och halvförsäkringen ersätter den även skador på din egen bil. Det gäller vid exempelvis krock med djur, eller om du vållat en trafikolycka.

Helförsäkringen täcker också om du råkar ut för uppsåtlig skadegörelse. Har du en nyare bil med vagnskadegaranti ingår skyddet även där, men med annan självrisk. Garantin gäller oftast 2-3 år. Hör efter med din återförsäljare vad som gäller för just din bil.