Boendeförsäkring

Våra olika försäkringar för ditt hem och ditt boende ger ett omfattande skydd för dig, din familj och dina saker.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Som Moderna Bonuskund får du numera även självriskreducering med upp till 1 000 kr vid en skada som ersätts av din boende-, bil- eller djurförsäkring hos Moderna Försäkringar. Storleken på självriskreduceringen är, liksom rabatten, baserad på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Självriskreduceringen kan användas en gång per hushåll och kalenderår.