Är mitt fritidshus fullvärdesförsäkrat?

Ja, fritidshuset är fullvärdesförsäkrat om du har vår fritidshusförsäkring och om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att fritidshuset är fullvärdesförsäkrat betyder att huset försäkras utan begränsning till något fast belopp.