16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Täcker försäkringen skadedjur?

Ja. Fritidshusförsäkringen täcker eventuella saneringskostnader vid skadedjur. Försäkringen täcker även skador orsakade av vilda djur som tagit sig in i bostaden.