• Täcker försäkringen skadedjur?

    Ja, Modernas Fritidshusförsäkring täcker eventuella saneringskostnader vid skadedjur. Försäkringen täcker även skador orsakade av vilda djur som tagit sig in i bostaden.