Vad täcker fritidshusförsäkringen vid stormskador?

Grundskyddet i fritidshusförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm. Som storm räknas när det blåser minst 21 m/s. För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.