Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare av fastigheten.