Något är fel
Något är fel
Något är fel
Något är fel

Behandling av personuppgifter Läs mer

Borta bäst, hemma bäst - hemförsäkring som skyddar i hela världen

Alla våra hemförsäkringar ger dig ersättning om något händer dina saker du har i ditt hem; vid brand, vattenskada, skadegörelse eller inbrott.

Hemförsäkringen täcker även dig och de som är skrivna och bor hos dig om ni råkar ut för t.ex. överfall, id-stöld eller om ditt barn mobbas i skolan. Skyddet kan också hjälpa dig om du krävs på skadestånd eller hamnar i juridisk tvist.

Själva bostaden skyddas lite olika beroende på om det är en Hyresrätt, Bostadsrätt eller Villa.

Med vår Hemförsäkring Medium eller Large får du:

 • Drulleförsäkring
 • Ännu bättre reseskydd med avbeställningsskydd och ersättningsresa

Hemförsäkring Large ger dig dessutom:

 • Lägre självrisk och åldersavdrag vid skada på t.ex. TV och stereoanläggning
 • Dubbelt ersättningsbelopp för lös egendom du har utanför hemmet
 • Lägre självrisk vid brand och inbrott

Extra bra med alla våra hemförsäkringar:

 • Du får ersättning vid cykelstöld upp till 50.000 kr per cykel
 • Reseskyddet täcker hela familjen, även barn som inte står skrivna hos dig, i hela världen i 60 dagar

Det här ingår i din hemförsäkringGrundskyddMediumLarge

Lösöre

Föremål (lösöre) som du äger privat, lånar av privatpersoner eller hyr omfattas av försäkringen. Vissa föremål omfattas inte av försäkringen, det är t.ex. bilar och mopeder. Andra föremål omfattas av försäkringen men ersättningen är begränsad till vissa maxbelopp.

Inbrott, stöld och skadegörelse

Du kan få ersättning vid stöld och skador i samband med inbrott och skadegörelse. Om t.ex. din cykel, barnvagn eller kanot blir stulen.

Brand och explosion

Försäkringen täcker dina saker som skadas på grund av brand, explosion eller nedsotning.

Reseförsäkring

Försäkringen gäller bla. vid akut sjukdom och olycksfall. Ersättning kan även lämnas för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad. Försäkringen gäller i hela världen i 60 dagar, men kan förlängas om du ska vara bortrest längre.

Ansvars- och rättsskydd

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig och betalar eventuella kostnader upp till 5 miljoner kronor. Om du hamnar i en tvist som går till rättegång så kan du få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid vissa tillfällen.

Överfallsskydd

Om du blir utsatt för misshandel, sexualbrott eller annat övergrepp så ersätter vi dig för eventuell medicinsk invaliditet och för den kränkning du utsatts för. Du kan även få ersättning för dina personliga tillhörigheter som stulits eller skadats i samband med rån eller överfallet.

ID-stöld

Om din identitet blir stulen och du utsätts för krav på grund av det kan vi ersätta ombudskostnader upp till 20 000 kr.

Krishantering

Om du eller ditt barn blir utsatt för inbrott, överfall eller annan traumatisk händelse kan du få ersättning för upp till 10 besök hos en krispsykolog.

Mobbning

Ersätter kostnader för samtalsterapi, upp till 10 besök, om ditt barn utsätts för kränkande behandling i skolan. Momentet lämnar även en schablonersättning om en anmälan till Barn- och Elevombudsmannen utmynnar i kritik av skolan eller vid de tillfällen som Barn och elevombudsmannen väcker skadeståndstalan mot skolan.

Underförsäkringsgaranti

Om du under försäkringsperioden utökar ditt lösöre så att försäkringsbeloppet på din försäkring stiger blir du inte direkt underförsäkrad utan försäkringen gäller tills det är dags att förnya din försäkring. Dock måste du anmäla förändringen till oss i samband med att försäkringen förnyas.

Storm, översvämning eller annat väderfenomen

Vi kan ersätta för skador som orsakats av storm, översvämning, hagel, jordbävning eller annat väderfenomen. Till exempel om det blir översvämning och dina utemöbler blir förstörda, kan du få ersättning för det.

Allrisk lösöre (drulleförsäkring)

Allrisken ersätter skada på eller förlust av lös egendom som inträffar genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse (drulleförsäkring). Försäkringen gäller bland annat inte för kontanter eller för stöldbegärlig egendom som förvaras i förråd, uthus eller garage. Högsta ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsbrev.

Utökat reseskydd

Omfattar bland annat avbeställningsskydd vid oförutsedda händelser, ersättningsresa och eventuell sjukhusvistelse. Har du dessutom hund eller katt försäkrad hos Moderna Försäkringar så har du ännu fler fördelar, läs mer här.

Elektronikskydd

Elektronikskydd med självriskreducering och förbättrat åldersavdrag för stationär hemelektronik, t.ex. TV.

Självriskreducering

Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.

Utökat bortaskydd

Ger ett fördubblat ersättningsbelopp för lös egendom som du har på annan plats än i bostaden

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din hemförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Grundskyddet är det skyddet som omfattas av Hemförsäkring Liten. Med vår hemförsäkring får du dock mycket mer än ett bra grundskydd för ditt hem. Försäkringen ger också ett omfattande skydd för dig och dina tillhörigheter, till ett pris som är ett av marknadens mest förmånliga. Lär mer om vad som ingår i Grundskyddet.

 • Modernas hemförsäkringar gäller för dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt och ger dig ett omfattande skydd för både dig och dina tillhörigheter. En hemförsäkring innehåller så mycket mer än ett skydd för dina saker. Du får även ett reseskydd, ett ansvars- och rättsskydd samt ett överfallsskydd.

 • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vad du betalar i självrisk beror på vilken omfattning av försäkring du har och vad det är som har hänt, dina självrisker definieras i ditt försäkringsbrev. Din grundsjälvrisk i hemförsäkringen är 1500 kr. Vissa delar av hemförsäkringen t.ex. bagageförsening, överfallsskyddet och mobbingförsäkringen gäller utan självrisk medan rättskyddskada gäller med en självrisk på 20% av skadebeloppet lägst grundsjälvrisk (1500 kr).

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss. För äldre villkor läs mer här.

Hemförsäkring

Modernas Försäkringars Hemförsäkring är en omfattande försäkring som täcker dig och dina saker samt ger dig och din familj det skydd ni behöver. Moderna Försäkringars hemförsäkring Large har rankats och fått högt betyg av oberoende Konsumenternas försäkringsbyrå. Läs aktuella villkor och förköpsinformation nedan.

Vanliga frågor och svar

 • Ja, om du bor i villa rekommenderar vi att du tecknar en villaförsäkring som täcker fler moment än en hemförsäkring. 

 • Om du flyttar mellan hyresrätter så räcker det med att du uppdaterar din adress hos oss, om du också behöver uppdatera ditt försäkringsbelopp så kan du göra det också. Om du flyttar från hyresrätt till bostadsrätt så bör du köpa bostadsrättstillägget. Om du flyttar till villa så bör du teckna en villaförsäkring och flyttar du t ex utomlands och försäkringsbehovet upphör så kan du kontakta oss för att säga upp försäkringen.

 • Reseförsäkring ingår i grundskyddet. Du är försäkrad i upp till 60 dagar och om du drabbas av en olycksfallsskada eller blir sjuk då du är på resa ersätter försäkringen kostnader för bland annat sjukvård och akut tandvård. Ersättning lämnas även för outnyttjad resekostnad, bagageförsening och förseningskostnad.

 • Allriskförsäkring (drulleförsäkring) ingår inte men det går att köpa till din försäkring och våran Hemförsäkring Large ger den typen av skydd. Däremot ingår skydd för lösöre i grundskyddet. Lösöre betyder att det som du äger privat, lånar av privatperson eller hyr omfattas av försäkring.

 • En hemförsäkring är bra att ha för att skydda dina saker och ditt boende. Modernas hemförsäkringar gäller för dig som bor i hyres- eller bostadsrätt och ger dig ett omfattande skydd för både dig och dina tillhörigheter. En hemförsäkring innehåller så mycket mer än ett skydd för dina saker. Du får även ett reseskydd, ett ansvars- och rättsskydd samt ett överfallsskydd.

 • Försäkringen gäller för dig som tecknat försäkringen. Den gäller också för dem i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig. 

 • Har du din försäkring hos oss och ska flytta ber vi dig att kontakta oss. Detta för att kontrollera att du är rätt försäkrad under och efter flytten. Det är viktigt att till exempel uppgifterna om den nya bostaden och ditt hushåll blir uppdaterade.

  Glöm inte att anmäla din flytt till Skatteverket. Det är gratis och du gör det enkelt och snabbt i Skatteverkets e-tjänst. 

  Vill du eftersända din post kan du beställa det hos Svensk Adressändring AB mot en avgift.

  Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska vara folkbokförd på din studieort. Grundregeln är att du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du sover flest nätter. Läs mer här

 • När du ska ut och resa rekommenderar vi att du tar med dig ett servicekort. Servicekortet är ett bevis som kortfattat informerar dig om vad som ingår i din reseförsäkring samt vart du ska vända dig för att få kvalitetssäkrad vård om du blir sjuk eller skadad under resan. Du beställer enkelt ett servicekort genom att kontakta vår Kundservice.

 • I hem-/villahemförsäkringen ingår ersättning upp till 50 000 kr om din cykel inklusive tillbehör blir stulna. Cykeln ska vara låst med ett cykellås godkänt av Svensk Stöldskyddsförening vid tillfället för stöld. Mer information hittar du i våra villkor.

 • Nej, det måste du inte. I hem-/villahemförsäkringen ingår 60 dagars flyttskydd och därför räknas både din gamla och din nya bostad som försäkringsställe när det gäller din försäkrade egendom. Flyttskyddet gäller i upp till 60 dagar från tillträdesdatum.

 • Ja, när du ansöker om visum till Ryssland behöver du ett intyg som visar att du har en hemförsäkring där det ingår reseskydd. Varje familjemedlem som är med på resan måste ha ett eget intyg. Du beställer intyget hos vår kundservice. Intyget skickas endast per post, inte med e-post. Kontakta oss i god tid innan du ska ansöka om visumet

 • Din hemförsäkring gäller för dig och dina hushållsmedlemmar förutsatt att de har samma bostad och folkbokföringsadress som du. På ditt försäkringsbrev framgår det hur många som omfattas av din hem-/villahemförsäkring

 • Försäkringen gäller för de som omfattas av hemförsäkringen och ger er ett skydd i upp till 60 dagar världen över. Har du barn under 18 år som inte är skrivna hos dig omfattas även de. Antal dagar kan variera beroende på vilket avtal du har, säkerställ hur många dagar ditt reseskydd gäller genom att se efter i ditt försäkringsbrev

Samla dina försäkringar och få rabatt

Samla dina försäkringar hos Moderna Försäkringar och få upp till 20% rabatt på din försäkringspremie. Rabattens storlek påverkas av antalet bonusgrundande produktgrupper som du har försäkringar i. 

Läs mer här