Självrisker

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 1 500 kronor för lösöre och 3 000 kr för byggnaden, men du kan välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se din valda grundsjälvrisk i ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen gäller utan någon självrisk, till exempel överfallsskyddet och identitetsstöldsskyddet. Andra delar gäller med speciella självrisker. Vi har listat de viktigaste speciella självriskerna här nedan:

Ansvar- och rättsskydd
20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Cykel stulen utanför bostad
25% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10% av skadekostnaden, lägst 5 000 kr.
Frysning: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr och lägst 3 000 kr.