Självrisk

När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vad du betalar i självrisk beror på vilken omfattning av försäkring du har och vad det är som har hänt. Dina självrisker definieras i ditt försäkringsbrev. Din grundsjälvrisk i hemförsäkringen är 1 500 kr. Vissa delar av hemförsäkringen, t.ex. överfallsskyddet och mobbingförsäkringen, gäller utan självrisk. Rättskyddskada gäller med en självrisk på 20 % av skadebeloppet, som lägst grundsjälvrisk (1 500 kr).