• Grundskyddet är det skydd du får till det lägsta priset. Med vår hemförsäkring får du dock mycket mer än ett bra grundskydd för ditt hem. Försäkringen ger också ett omfattande skydd för dig och dina tillhörigheter, till ett pris som är ett av marknadens mest förmånliga. Lär mer om vad som ingår i Grundskyddet.

  • Modernas hemförsäkringar gäller för dig som bor i hyresrätt eller bostadsrätt och ger dig ett omfattande skydd för både dig och dina tillhörigheter. En hemförsäkring innehåller så mycket mer än ett skydd för dina saker. Du får även ett reseskydd, ett ansvars- och rättsskydd samt ett överfallsskydd.

  • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vad du betalar i självrisk beror på vilken omfattning av försäkring du har och vad det är som har hänt. Dina självrisker definieras i ditt försäkringsbrev. Din grundsjälvrisk i hemförsäkringen är 1 500 kr. Vissa delar av hemförsäkringen, t.ex. överfallsskyddet och mobbingförsäkringen, gäller utan självrisk. Rättskyddskada gäller med en självrisk på 20 % av skadebeloppet, som lägst grundsjälvrisk (1 500 kr).