Vad är försäkrat?

Husvagnen inklusive standardutrustning, t.ex. förtält, kylskåp och gasoltuber, ingår i försäkringen. Även personliga ägodelar i husvagnen ingår.

Vissa föremål som är stöldbegärliga ersätts dock endast när du befinner dig på resa och om du har lämnat husvagnen i högst ett dygn. Det gäller t.ex. alkohol, kameror, tv och datorer.

Högsta ersättningen för personliga ägodelar är 22 200 kr. Försäkringen gäller för privat bruk av husvagnen. Den omfattar inte varor för försäljning eller bearbetning eller inventarier som hör till rörelse.