Vad är försäkrat?

Husvagnen inklusive standardutrustning, t.ex. förtält, kylskåp och gasoltuber ingår i försäkringen. Det gör dessutom personliga ägodelar i husvagnen, vissa föremål som är stöldbegärlig ersätts dock endast när du befinner dig på resa och om du har lämnat husvagnen i högst ett dygn. Det är t.ex. alkohol, kameror, tv och datorer. Högsta ersättningen för personliga ägodelar är 22 200 kr. Försäkringen gäller för privat bruk av husvagnen och omfattar inte varor för försäljning eller bearbetning eller inventarier som hör till rörelse.