Vad ska jag som försäkringstagare vara uppmärksam på?

Du måste ta hand om din husvagn för att förhindra skada så långt som möjligt. Har du inte gjort det kan din ersättning vid skada minskas eller helt falla bort.

Du bör speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud.

Fordonet ska vara låst med godkänt dragskolås när det lämnas. Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska kontrolleras årligen med hänsyn till slitage och åldersförändringar.