Vad ska jag som försäkringstagare vara uppmärksam på?

Du måste ta hand om din husvagn så att skada så långt som möjligt förhindras. Har du inte gjort det kan din ersättning vid skada minskas eller helt falla bort. Till exempel bör du speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud. Fordonet ska vara låst med godkänt dragskolås när den lämnas, nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska kontrolleras årligen med hänsyn till slitage och åldersförändringar.