Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort.

Gröna Kortet gäller den dragande bilen. Om du har bilen försäkrad i Moderna Försäkringar, kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att beställa kortet i god tid innan du ska åka.