Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort. Om du funderar på att köra utomlands med din husvagn så kontakta oss så hjälper vi dig med grönt kort.