Viktiga dokument och villkor 2021-04-01

­Här hittar du de dokument som gäller för dig som har tecknat eller förnyat din försäkring efter 2021-04-01. Villkorsdatumet hittar du på ditt försäkringsbrev.

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom för- och efterköpsinformationen samt produktfaktabladet innan du bestämmer dig.

Om något skydd är extra viktigt för dig rekommenderar vi att du ser efter att det ingår i försäkringen. Du kan även läsa mer i de fullständiga villkoren.