Hälsodeklaration

Om du vill inkludera en sjukförsäkring i din personförsäkring, krävs det att du skickar in din hälsodeklaration till oss. När du tecknar personförsäkringen ska du lämna en hälsodeklaration med uppgifter om ditt hälsotillstånd.