• Självrisk

    Personförsäkringen gäller helt utan självrisker.