Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Självrisk

Personförsäkringen gäller helt utan självrisker.