När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. I vissa sammanhang, t.ex. på arbetsplatsen eller vid en organiserad idrottsaktivitet, kan det finnas ytterligare försäkringar som täcker olycksfall. Vår försäkring gäller dock även vid dessa tillfällen, så att du alltid är skyddad oavsett.