När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter olycksfall och sjukdomar som inträffar under försäkringstiden. Din arbetsgivare, skola eller universitet ersätter skador som sker på din arbetsplats men vi skyddar dig även då.