Räcker det inte med ett skydd för olycksfall?

Att drabbas av en sjukdom kan påverka ekonomin riktigt illa. Därför är det viktigt att inte vänta för länge med att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det kan bli svårt att teckna en försäkring som omfattar just sjukdomar om du redan har en sjukdomshistorik som du måste redogöra för i din hälsodeklaration. Efter en viss ålder erbjuds du heller inte sjukomfattningen av försäkringen, så teckna i tid!