Vad har jag för självrisk på min personförsäkring?

Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt