• Var gäller försäkringen?

    Försäkringen gäller i Norden samt i högst ett år i resten av världen. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m m samt rese- och behandlingskostnader.