Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller i Norden samt i högst 24 månader i resten av världen. För mer information – se försäkringsvillkoren. Vid vistelse utanför Norden ersätts inte kostnader för tandskada, kläder och glasögon m m samt rese- och behandlingskostnader.