Självrisker

När en skada inträffat får du oftast stå för en del av skadan själv, en så kallad självrisk. Självrisken kan variera beroende på vad som har hänt och vilken försäkringsomfattning du har. Hos oss är grundsjälvrisken 3 000 kronor för byggnaden, men du kan välja andra grundsjälvrisker om du vill. Om du redan är kund hos oss kan du logga in på Mina Sidor och se dina valda grundsjälvrisker i ditt försäkringsbrev.

Vissa delar av försäkringen har en speciell självrisk. Vi har listat de viktigaste här nedan.

Ansvar- och rättsskydd
20% av skadekostnaden, lägst grundsjälvrisken.

Läckage
Läckage genom våtisolering: 10% av skadekostnaden, lägst 5 000 kr.
Frysning: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr och lägst 3 000 kr.

Väderfenomen
Översvämning vid skada på byggnad: 10% av skadekostnaden, lägst 10 000 kr.

Jordrörelser
Jordrörelser vid skada på byggnad: 10% av skadekostnaden, högst 10 000 kr.