Vem är försäkrad genom försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som tecknat den. Den gäller också för de i din familj som både är bosatta och folkbokförda på samma adress som du. Försäkringen omfattar även dina barn fram tills att de fyller 18, även om de inte är skrivna hos dig