• Vem är försäkrad genom försäkringen?

    Din villaförsäkring gäller för dig som är försäkringstagare. Den gäller även för din sambo, din make, era föräldrar och era barn så länge de är folkbokförda och bor på samma adress som din försäkring avser. De måste även tillhöra samma hushåll som du som är försäkringstagare.