• För frågor, klagomål och synpunkter gällande personuppgiftshanteringen kan du kontakta Moderna Försäkringars dataskyddsombud via dataskydd@modernaforsakringar.se. Det går också bra att skicka ett brev till:

    Moderna Försäkringar

    Dataskyddsombudet

    Box 7830

    103 98 Stockholm

  • För att ta del av Moderna Försäkringars integritetspolicy klicka här. Integritetspolicyn innehåller bland annat information om hur vi behandlar personuppgifter samt dina rättigheter.

  • Den 24 februari kom det till Moderna Försäkringars kännedom att det har funnits en möjlighet för obehörig att ta del av dokument som ingår i försäkringsärenden från vår webbtjänst. Här kan du läsa mer