Kontaktuppgifter

För frågor, klagomål och synpunkter gällande personuppgiftshanteringen kan du kontakta Moderna Försäkringars dataskyddsombud via dataskydd@modernaforsakringar.se. Det går också bra att skicka ett brev till:

Moderna Försäkringar

Dataskyddsombudet

Box 7830

103 98 Stockholm