16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Har jag någon uppsägningstid på min försäkring?

Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra.

Försäkringar som gäller saker, byggnader och fordon kan du avsluta med omedelbar verkan när du inte längre äger det du har försäkrat, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas, vanligen en gång om året.

Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst.