Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa

Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa ihop. Tillsammans heter vi nu Trygg-Hansa, och vi ser till att allt fortsätter som vanligt för dig som kund.

Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer informera dig i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar.

Här kan du läsa mer om samgåendet.