Vad är bra att ha till hands innan jag anmäler gravidskada?

  • Uppgifter om dina besvär, vad det är som hänt samt när händelsen inträffade.
  • Datum för första besök hos läkare alternativt datum för förlossningen.
  • Information om var du eller ditt barn fått vård för besvären, exempelvis Mödravårdscentral, BVC eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.